Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam


Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam mã đề 101 gồm 03 trang với 32 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

Trích dẫn đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P xy z 2 2 1 0, điểm A(5;-1;-4) và mặt cầu (S) có tâm I abc cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn (C) có bán kính r = 2. Biết rằng mọi điểm M thuộc (C) thì AM là tiếp tuyến của (S), giá trị của abc bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng Q xyz 2 0 và cắt các trục Ox Oy Oz lần lượt tại A Bb C c 2 0 0 0 0 0 0 với b c 0 0 sao cho thể tích khối tứ diện OABC bằng 3. Giá trị của b c bằng?
+ Cho số phức z thỏa mãn z iz 2 4 là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường tròn có bán kính bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]