Đề thi cuối kì 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình


Đề thi cuối kì 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình mã đề 311 được biên soạn theo hình thức đề thi 100% trắc nghiệm, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án mã đề 311, 312, 313, 314.

Trích dẫn đề thi cuối kì 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình:
+ Cho đồ thị biểu thị cho vận tốc chuyển động của hai xe A B. Hai xe khởi hành cùng một lúc, xuất phát cùng một địa điểm và đi cùng một hướng trên cùng một con đường. Biết đồ thị biểu thị cho vận tốc chuyển động của xe A là một parabol, đồ thị biểu thị cho vận tốc chuyển động của xe B là một đường thẳng. Hỏi sau 4 phút, hai xe cách nhau một khoảng gần giá trị nào nhất trong các giá trị dưới đây?
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2;5;3), đường thẳng 1 2 2 1 2 x y z d. Biết rằng phương trình mặt phẳng P chứa d sao cho khoảng cách từ A đến P lớn nhất có dạng ax by cz 3 0 với a b c. Khi đó, tổng T a b bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng P Q lần lượt có phương trình x y z 0 và y 1 0. Giao tuyến của P và Q có phương trình là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]