Đề thi HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Phổ thông Năng khiếu – TP HCM


Đề thi HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Phổ thông Năng khiếu (PTNK), thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn theo hình thức đề thi 30% tự luận + 70% trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Phổ thông Năng khiếu – TP HCM:
+ Gọi (H) là đồ thị biểu diễn tập hợp các số phức z thỏa. Đồ thị (H) cắt trục Ox tại điểm có hoành độ a và cắt trục Oy tại điểm có tung độ b. Tính a – b.
+ Gọi T là khối tròn xoay trong không gian Oxyz giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0; x = pi và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm (x;0;0) là đường tròn bán kính sin x. Thể tích của T là?
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): x + 2y + 2z – 1 = 0, (Q): x + 2y – z – 3 = 0 và mặt cầu (S): (x – 1)2 + (y + 2)2 + z2 = 5. Mặt phẳng (a) vuông góc với hai mặt phẳng (P), (Q) đồng thời tiếp xúc với mặt cầu (S) có phương trình?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com