Đề thi HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Lương Thế Vinh – Quảng Nam


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi HK2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Lương Thế Vinh – Quảng Nam; đề thi gồm 04 trang với 32 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án mã đề 101.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Lương Thế Vinh – Quảng Nam:
+ Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm hai điểm A(1;2;3), B(0;1;-6) và mp (P) 4 2 13 0 x y z. Gọi (d) là một đường thẳng thuộc (P), (d) đi qua B. Khi khoảng cách từ A đến (d) đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm véc tơ chỉ phương của đường thẳng (d).
+ Cho số phức z thỏa mãn z iz 2 4 là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức w 11 2 iz i là đường tròn có bán kính bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua I(2;-3;1) cắt các trục Ox Oy Oz lần lượt tại A Bb C c với b c 0, 0 sao cho thể tích khối tứ diện OABC bằng 1. Giá trị của b c + bằng?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]