Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nam Định


Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nam Định được biên soạn theo hình thức đề 40% trắc nghiệm + 60% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 202, 204, 206, 208.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nam Định:
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(2;-1) và B(3;-2).
1) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
2) Viết phương trình đường trung trực của AB.
3) Viết phương trình đường tròn tâm O(0;0) cắt đường thẳng AB tại hai điểm phân biệt M N sao cho MN 2.
+ Cho bảng phân bố tần số:
Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty. Tiền thưởng 2 3 4 5 6 Cộng. Tần số 5 15 10 6 7 43. Mức bình quân tiền thưởng của các cán bộ trong công ty được quy tròn đến hàng phần chục là:
A. 4,0 (triệu đồng). B. 3,8 (triệu đồng). C. 3,88 (triệu đồng). D. 3,9 (triệu đồng).
+ Khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác, cung có số đo nào dưới đây có chung điểm cuối với cung có số đo pi/3?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com