Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị gồm hai mã đề: mã đề 01 và mã đề 02, đề được biên soạn theo hình thức 100% tự luận với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Tìm m để bất phương trình 2 1 2 1 2 0 m x m x có tập nghiệm R.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;-2), B(5;-4), C(-3;2).
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A và nhận BC làm vectơ pháp tuyến.
b) Viết phương trình đường tròn qua 3 điểm A, B, C.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): 2 2 x y x y 2 4 5 0 và hai điểm A(0;-1), M(3;2).
a) Tìm tọa độ hai điểm B và C thuộc (C) sao cho tam giác ABC đều.
b) Viết phương trình đường thẳng qua M và cắt Ox, Oy lần lượt tại P, Q sao cho 2 2 1 1 OP OQ đạt giá trị nhỏ nhất.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com