Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 3 trường chuyên Quốc học Huế


Ngày … tháng 05 năm 2021, trường THPT chuyên Quốc học – Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2020 – 2021 lần thứ ba.

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 3 trường chuyên Quốc học Huế mã đề 142 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 142.

Trích dẫn đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 3 trường chuyên Quốc học Huế:
+ Cho 100 10 G 10. Đặt 10 log logx x G y G khi đó logy G có thể biểu diễn dưới dạng m n trong đó m n là các số nguyên dương và ước chung lớn nhất của chúng bằng 1. Các chữ số của số m n có tổng bằng?
+ Chu kì bán rã của Cacbon 14 C là khoảng 5730 năm. Một vật có khối lượng Cacbon 14 C ban đầu là m0 thì sau một khoảng thời gian t năm, khối lượng Cacbon 14 C còn lại của vật đó là 0 1 5730 2 t m t m. Các nhà khảo cổ tìm được một mẫu xương bò và xác định nó đã mất 50,5% lượng Cacbon 14 C ban đầu của nó. Mẫu xương bò đó có tuổi là bao nhiêu năm? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
A. 5814 năm. B. 5812 năm. C. 5813 năm. D. 5811 năm.
+ Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và AB a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA a. Gọi D E F lần lượt là điểm đối xứng của A qua C, của S qua B và của A qua mặt phẳng SBC. Thể tích của khối tứ diện ADEF bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com