Nắm trọn chuyên đề mũ – logarit và tích phân


Cuốn sách gồm 455 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Tư Duy Toán Học 4.0: Phan Nhật Linh, Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Khánh Linh, Lê Huy Long, tóm tắt toàn bộ lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán, các ví dụ minh họa và bài tập rèn luyện từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề mũ – logarit và tích phân, giúp các em hoàn thiện kiến thức, rèn tư duy và rèn luyện tốc độ làm bài; tất cả các bài tập trong sách đều có giải chi tiết 100% tiện lợi cho việc so sánh đáp án và tra cứu thông tin.

Mục lục cuốn sách nắm trọn chuyên đề mũ – logarit và tích phân:
PHẦN I. MŨ VÀ LOGARIT.
CHỦ ĐỀ 1. MỞ ĐẦU VỀ LŨY THỪA.
Dạng 1. Tính, rút gọn, so sánh các số liên quan đến lũy thừa.
CHỦ ĐỀ 2. MŨ – LOGARIT.
Dạng 1. Biến đổi mũ – logarit.
CHỦ ĐỀ 3. HÀM SỐ LŨY THỪA, MŨ VÀ LOGARIT.
Dạng 1. Bài tập về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
Dạng 1. Bài tập về phương trình mũ, phương trình logarit số 01.
Dạng 2. Bài tập về phương trình mũ, phương trình logarit số 02.
Dạng 3. Bài tập về phương trình mũ, phương trình logarit chứa tham số 01.
Dạng 4. Bài tập về phương trình mũ, phương trình logarit chứa tham số 02.
CHỦ ĐỀ 5. BPT MŨ – BPT LOGARIT.
Dạng 1. Biện luận nghiệm của phương trình mũ – logarit.
Dạng toán tìm GTLN và GTNN của hàm số mũ – logarit.
Dạng toán liên quan đến hàm đặc trưng.
Dạng toán tìm cặp số nguyên thỏa mãn điều kiện.
Dạng toán lãi suất.
Dạng toán thực tế liên quan đến sự tang trưởng.
Dạng toán thường xuất hiện trong đề thi của Bộ GD&ĐT.
PHẦN II. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN.
CHỦ ĐỀ 1. NGUYÊN HÀM.
Dạng 1. Phương pháp tính nguyên hàm.
CHỦ ĐỀ 2. TÍCH PHÂN.
Dạng 1. Phương pháp tính tích phân.
Dạng 2. Tích phân cho bởi nhiều hàm.
Dạng 3. Tích phân hàm ẩn phần 1.
Dạng 3. Tích phân hàm ẩn phần 2.
Dạng 4. Ứng dụng tích phân tính diện tích, thể tích.
Dạng 5. Tích phân trong đề thi của Bộ GD&ĐT.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]