Phân loại và phương pháp giải bài tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tài liệu gồm 107 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1 (Toán 11).

BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
Dạng 1. Tìm tập xác đinh của hàm số.
Dạng 2. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.
Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất và và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
Dạng 4. Chứng minh hàm số tuần hoàn và xác định chu kỳ của nó.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.

BÀI 3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.
Dạng 1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
Dạng 2. Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x.
Dạng 3. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
Dạng 4. Phương trình bậc hai đối với sin x và cos x.
Dạng 5. Phương trình chứa sin x ± cos x và sin x . cos x.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]