Phân loại và phương pháp giải bài tập thống kê


Tài liệu gồm 21 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập thống kê, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 5 (Toán 10).

BÀI 1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ – TẦN SUẤT.
BÀI 2. BIỂU ĐỒ.
BÀI 3. SỐ TRUNG BÌNH – SỐ TRUNG VỊ – MỐT.
BÀI 4. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]