Bài giảng phương trình mặt phẳng


Tài liệu gồm 29 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề phương trình mặt phẳng, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Hình học 12 chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được cách xác định mặt phẳng, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
+ Nắm được công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.
+ Nhận biết được vị trí tương đối giữa đường thẳng với mặt phẳng, giữa mặt phẳng với mặt cầu.
Kĩ năng:
+ Viết được phương trình tổng quát của mặt phẳng.
+ Xác định được vectơ pháp tuyến trong các trường hợp.
+ Tính được khoảng cách và góc.
+ Xác định được vị trí tương đối và vận dụng vào giải bài tập.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Xác định vectơ pháp tuyến và viết phương trình mặt phẳng.
– Bài toán 1. Viết phương trình mặt phẳng biết một điểm thuộc mặt phẳng và tìm được một vectơ pháp tuyến.
– Bài toán 2. Viết phương trình mặt phẳng biết một điểm thuộc mặt phẳng và tìm được một cặp vectơ chỉ phương.
– Bài toán 3. Lập phương trình mặt phẳng liên quan đến khoảng cách.
– Bài toán 4. Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến mặt cầu.
– Bài toán 5. Phương trình mặt phẳng đoạn chắn.
Dạng 2: Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng, giữa mặt cầu và mặt phẳng.
– Bài toán 1. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng.
– Bài toán 2. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng.
Dạng 3: Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
Dạng 4: Góc giữa hai mặt phẳng.
Dạng 5: Một số bài toán cực trị.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com