Bài giảng phương trình mũ và bất phương trình mũ


Tài liệu gồm 35 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề phương trình mũ và bất phương trình mũ, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Biết được cách giải một số dạng phương trình mũ.
+ Biết được cách giải một số dạng bất phương trình mũ.
Kĩ năng:
+ Giải được một số phương trình mũ và bất phương trình mũ đơn giản bằng các phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hóa, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số.
+ Nhận dạng được các loại phương trình mũ và bất phương trình mũ.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
I. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Phương trình mũ.
– Bài toán 1. Biến đổi về dạng phương trình cơ bản.
– Bài toán 2. Phương trình theo một hàm số mũ.
– Bài toán 3. Lấy logarit hai vế.
– Bài toán 4. Đặt nhân tử chung.
– Bài toán 5. Phương pháp hàm số.
– Bài toán 6. Phương trình chứa tham số.
Dạng 2: Bất phương trình mũ.
– Bài toán 1. Biến đổi về dạng bất phương trình cơ bản.
– Bài toán 2. Bất phương trình theo một hàm số mũ.
– Bài toán 3. Lấy logarit hai vế.
– Bài toán 4. Đặt nhân tử chung.
– Bài toán 5. Phương pháp hàm số.
– Bài toán 6. Bất phương trình chứa tham số.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com