10 phiếu tổng ôn ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số


Tài liệu gồm 173 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, tuyển tập 10 phiếu tổng ôn ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tự đánh giá kiến thức sau khi học xong chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 1.

Trích dẫn tài liệu 10 phiếu tổng ôn ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số:
+ Có bao nhiêu số thực m để đường thẳng y x m cắt đồ thị C của hàm số 2 4 1 x y x tại hai điểm phân biệt BC sao cho tứ giác OABC là hình bình hành, trong đó A 5 5 và O là gốc tọa độ?
+ Cho hàm số đa thức bậc ba y f x có đồ thị của hàm số y f x y f x như hình vẽ bên. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình f f x m f x x m 2 3 có đúng 3 nghiệm thực. Tổng các phần tử của S bằng?
+ Cho hàm số 3 2 y x ax bx c có đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt. Hỏi số cực trị của hàm số 2 f x y y y 2?
+ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị C của hàm số 2 1 2 x y x cắt đường thẳng y x m 2 tại hai điểm phân biệt A B sao cho góc AOB nhọn (O là gốc tọa độ).
+ Có bao nhiêu số nguyên m 20 20 để trên đồ thị hàm số 3 2 2 2 y x mx m x m 3 3 1 2 có một cặp điểm đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com