Biện luận nghiệm của bất phương trình dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị hàm số


Tài liệu gồm 31 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, hướng dẫn phương pháp và tuyển chọn 32 bài tập trắc nghiệm chuyên đề biện luận nghiệm của bất phương trình dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, đây là một dạng toán vận dụng cao thường gặp trong các đề thi trắc nghiệm môn Toán 12.

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ
Trong thực tế, chúng ta gặp rất nhiều các dạng bài tập khác nhau, trong phần trình bày lý thuyết, chúng tôi xin giới thiệu 2 bài toán thường gặp sau:
1. Bài toán 1: Xét hàm số y g x liên tục trên a b và g x có bảng biến thiên như sau. Dựa vào BBT trên, các bài toán có kết quả tương ứng như sau:
1) m g x nghiệm đúng x a b m g b.
2) m g x nghiệm đúng x a b m g a.
3) m g x có nghiệm trên a b m g a.
4) m g x có nghiệm trên a b m g b.
2. Bài toán 2: Xét hàm số y g x liên tục trên a b và g x có bảng biến thiên như sau. Dựa vào BBT trên, các bài toán có kết quả tương ứng như sau:
1) m g x nghiệm đúng x a b m g b.
2) m g x nghiệm đúng x a b m g a.
3) m g x có nghiệm trên a b m g a.
4) m g x có nghiệm trên a b m g b.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
III. LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com