Toàn tập cực trị của hàm số


Tài liệu gồm 70 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề khảo sát hàm số lớp 12 THPT: Chủ đề cực trị của hàm số.

CƠ BẢN KHẢO SÁT HÀM SỐ.
+ Cực trị của hàm số – Phần 1.
+ Cực trị của hàm số – Phần 2.
+ Cực trị của hàm số – Phần 3.
+ Cực trị của hàm số – Phần 4.
+ Cực trị của hàm số – Phần 5.
+ Cực trị của hàm số – Phần 6.
+ Cực trị của hàm số – Phần 7.
+ Cực trị của hàm số – Phần 8.
+ Cực trị của hàm số – Phần 9.
+ Cực trị của hàm số – Phần 10.
+ Cực trị của hàm số – Phần 11.
+ Cực trị của hàm số – Phần 12.
+ Cực trị của hàm số – Phần 13.
VẬN DỤNG CAO, PHÂN LOẠI KHẢO SÁT HÀM SỐ.
+ Cực trị hàm số đa thức bậc ba – Phần 1.
+ Cực trị hàm số đa thức bậc ba – Phần 2.
+ Cực trị hàm số đa thức bậc ba – Phần 3.
+ Cực trị hàm số đa thức bậc ba – Phần 4.
+ Cực trị hàm số đa thức bậc ba – Phần 5.
+ Cực trị hàm số đa thức trùng phương – Phần 1.
+ Cực trị hàm số đa thức trùng phương – Phần 2.
+ Cực trị hàm số đa thức trùng phương – Phần 3.
+ Cực trị hàm số đa thức trùng phương – Phần 4.
+ Cực trị hàm số đa thức trùng phương – Phần 5.
+ Cực trị hàm số đa thức trùng phương – Phần 6.
+ Cực trị hàm số đa thức trùng phương – Phần 7.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 1.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 2.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 3.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 4.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 5.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 6.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 7.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 8.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 10.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 11.
+ Bài tập cực trị tổng hợp – Phần 12.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]