Toàn tập min – max của hàm số


Tài liệu gồm 52 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề khảo sát hàm số lớp 12 THPT: Chủ đề min – max của hàm số (giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số).

CƠ BẢN KHẢO SÁT HÀM SỐ
+ Cơ bản min – max hàm số – phần 1.
+ Cơ bản min – max hàm số – phần 2.
+ Cơ bản min – max hàm số – phần 3.
+ Cơ bản min – max hàm số – phần 4.
+ Cơ bản min – max hàm số – phần 5.
+ Cơ bản min – max hàm số – phần 6.
+ Cơ bản min – max hàm số – phần 7.
VẬN DỤNG CAO – PHÂN LOẠI KHẢO SÁT HÀM SỐ
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 1.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 2.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 3.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 4.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 5.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 6.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 7.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 8.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 9.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 10.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 11.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 12.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 13.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 14.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 15.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 16.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 17.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 18.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 19.
+ Bài tập min – max nâng cao – phần 20.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]