Toàn tập tiếp tuyến đồ thị hàm số


Tài liệu gồm 47 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề khảo sát hàm số lớp 12 THPT: Chủ đề tiếp tuyến đồ thị hàm số.

CƠ BẢN KHẢO SÁT HÀM SỐ
+ Cơ bản tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 1.
+ Cơ bản tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 2.
+ Cơ bản tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 3.
+ Cơ bản tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 4.
VẬN DỤNG CAO, PHÂN LOẠI KHẢO SÁT HÀM SỐ
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 1.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 2.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 3.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 4.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 5.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 6.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 7.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 8.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 9.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 10.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 11.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 12.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 13.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 14.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 15.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 16.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 17.
+ Vận dụng cao tiếp tuyến của đồ thị hàm số – phần 18.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]