Toàn tập tương giao đồ thị hàm số


Tài liệu gồm 60 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề khảo sát hàm số lớp 12 THPT: Chủ đề tương giao đồ thị hàm số.

CƠ BẢN KHẢO SÁT HÀM SỐ
+ Tương giao đồ thị hàm số – phần 1.
+ Tương giao đồ thị hàm số – phần 2.
+ Tương giao đồ thị hàm số – phần 3.
+ Tương giao đồ thị hàm số – phần 4.
+ Tương giao đồ thị hàm số – phần 5.
+ Tương giao đồ thị hàm số – phần 6.
+ Tương giao đồ thị hàm số – phần 7.
+ Tương giao đồ thị hàm số – phần 8.
VẬN DỤNG CAO – PHÂN LOẠI KHẢO SÁT HÀM SỐ
+ Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba – phần 1.
+ Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba – phần 2.
+ Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba – phần 3.
+ Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba – phần 4.
+ Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba – phần 5.
+ Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba – phần 6.
+ Tương giao đồ thị hàm số trùng phương – phần 1.
+ Tương giao đồ thị hàm số trùng phương – phần 2.
+ Tương giao đồ thị hàm số trùng phương – phần 3.
+ Tương giao đồ thị hàm số trùng phương – phần 4.
+ Tương giao đồ thị hàm số phân thức – phần 1.
+ Tương giao đồ thị hàm số phân thức – phần 2.
+ Tương giao đồ thị hàm số phân thức – phần 3.
+ Tương giao đồ thị hàm số phân thức – phần 4.
+ Tương giao đồ thị hàm số phân thức – phần 5.
+ Tương giao đồ thị hàm số phân thức – phần 6.
+ Bài toán tương giao tổng hợp – phần 1.
+ Bài toán tương giao tổng hợp – phần 2.
+ Bài toán tương giao tổng hợp – phần 3.
+ Bài toán tương giao tổng hợp – phần 4.
+ Bài toán tương giao tổng hợp – phần 5.
+ Bài toán tương giao tổng hợp – phần 6.
+ Bài toán tương giao tổng hợp – phần 7.
+ Bài toán tương giao tổng hợp – phần 8.
+ Bài toán tương giao tổng hợp – phần 9.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]