Bài tập VDC ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số


Tài liệu gồm 193 trang, được biên tập bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, tuyển tập bài tập vận dụng cao (VDC) ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (Toán 12 phần Giải tích chương 1) có đáp án; tài liệu phù hợp với học sinh khá – giỏi muốn chinh phục mức điểm 9 – 10 trong các đề thi, đề kiểm tra Toán 12đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM 1.
§1 – Đơn điệu của hàm số chứa trị tuyệt đối và lượng giác 1.
Bảng đáp án 4.
§2 – Xét tính đơn điệu của hàm hợp phần 1 4.
Bảng đáp án 13.
§3 – Xét tính đơn điệu của hàm hợp phần 2 13.
Bảng đáp án 26.
§4 – Xét tính đơn điệu của hàm hợp phần 3 26.
Bảng đáp án 39.
§5 – Ứng dụng đồng biến ngịch biến 39.
Bảng đáp án 45.
§6 – Cực trị hàm số 46.
Bảng đáp án 48.
§7 – Cực trị hàm trị tuyệt đối 49.
Bảng đáp án 60.
Bảng đáp án 69.
§8 – Số điểm cực trị của hàm số tổng và hàm số hợp 70.
Bảng đáp án 81.
Bảng đáp án 93.
§9 – Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 93.
Bảng đáp án 99.
§10 – GTLN – GTNN của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (phần 2) 99.
Bảng đáp án 101.
§11 – Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (phần 3) 101.
Bảng đáp án 104.
§12 – Các vấn đề nâng cao khác về GTLN và GTNN của hàm số 104.
Bảng đáp án 104.
§13 – Tiệm cận 104.
Bảng đáp án 115.
§14 – Tiệm cận – VDC 116.
Bảng đáp án 119.
§15 – Giao điểm của 2 đường cong có yếu tố hình học – lượng giác 119.
Bảng đáp án 122.
§16 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 1 122.
Bảng đáp án 138.
§17 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 2 139.
Bảng đáp án 152.
§18 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 3 152.
Bảng đáp án 164.
§19 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 4 164.
Bảng đáp án 175.
§20 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 5 176.
Bảng đáp án 191.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]