Chuyên đề phép biến hình – Nguyễn Hoàng Việt


Tài liệu gồm 80 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm chuyên đề phép biến hình, giúp học sinh lớp 11 rèn luyện khi học chương trình Toán 11 phần Hình học chương 1: phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Chương 1. PHÉP BIẾN HÌNH 1.
§1 – MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH 1.
§2 – PHÉP TỊNH TIẾN 1.
A Tóm tắt lý thuyết 1.
B Bài tập tự luận cơ bản 2.
C Bài tập trắc nghiệm 6.
§3 – PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 22.
A Tóm tắt lý thuyết 22.
B Bài tập trắc nghiệm 23.
§4 – PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM (GIẢM TẢI) 30.
A Tóm tắt lý thuyết 30.
B Bài tập cơ bản 30.
§5 – PHÉP QUAY 33.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 33.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 34.
+ Dạng 1. Xác định ảnh của một điểm qua phép quay 34.
+ Dạng 2. Xác định phương trình ảnh của đường thẳng d qua phép quay 36.
+ Dạng 3. Xác định phương trình ảnh của đường tròn qua phép quay 37.
+ Dạng 4. Một số bài toán hình sơ cấp 38.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 40.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 41.
§6 – PHÉP VỊ TỰ – PHÉP ĐỒNG DẠNG 46.
A Tóm tắt lý thuyết 46.
B Bài tập tự luận cơ bản 48.
C Bài tập trắc nghiệm 49.
D Bài tập rèn luyện tự luận 58.
§7 – ÔN TẬP CHƯƠNG 1 63.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com