Đề cương Toán 11 giữa kì 1 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội


Đề cương Toán 11 giữa kì 1 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội gồm hai phần: phần trắc nghiệm (20 câu) và phần tự luận (15 câu).

Trích dẫn đề cương Toán 11 giữa kì 1 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M (−2;4). Phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 biến điểm M thành điểm M’ có tọa độ bằng?
+ Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y x 2sin 5 1. Khi đó SM m 3 bằng?
+ Trong không gian, cho 4 điểm không đồng phẳng. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?
+ Một trường Trung học phổ thông có 26 học sinh giỏi khối 12, 43 học sinh giỏi khối 11, 59 học sinh giỏi khối 10. Nhà trường cần chọn 1 học sinh giỏi để tham dự trại hè. Có bao nhiêu cách chọn?
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh AB, AC; E là điểm trên cạnh CD với ED EC 3. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là?
A. Tam giác MNE. B. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD.
C. Hình bình hành MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD mà EF // BC. D. Hình thang MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD mà EF // BC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]