Đề kiểm tra thường xuyên HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Hai Bà Trưng – TT Huế


Đề kiểm tra thường xuyên HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Hai Bà Trưng – TT Huế gồm 02 trang với 16 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 20 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra thường xuyên HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Hai Bà Trưng – TT Huế:
+ Mệnh đề nào sau đây sai? A. Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180. B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau. C. Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau. D. Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau.
+ Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? a. Ly nước này nóng quá! b. 2 x 2 2021. c. Số 20 chia hết cho 3. d. 2 3 3.
+ Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tứ giác ABCD?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com