Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng mức độ vận dụng và vận dụng cao có đáp án


Tài liệu gồm 103 trang, tuyển chọn các câu hỏi và bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng mức độ vận dụng và vận dụng cao có đáp án, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện nâng cao khi học chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 3 và ôn luyện điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán, kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng.

MỤC LỤC:
Chương 3. Nguyên Hàm – Tích Phân 1.
Bảng đáp án 8.
Bảng đáp án 13.
§1 – Nguyên hàm và tích phân của hàm số f(x) và f0(x) 13.
Dạng 1. Dạng tích liên quan đến f(x) và f0(x) 13.
Dạng 2. Dạng tổng liên quan đến f(x) và f0(x) 13.
Bảng đáp án 17.
§2 – Nguyên Hàm 2.2 18.
Bảng đáp án 23.
§3 – Công thức tính nhanh diện tích hình phẳng 23 .
A Các công thức tính nhanh 23 .
B Bài tập 29.
Bảng đáp án 34.
Bảng đáp án 41.
Bảng đáp án 45.
§4 – Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tích phân 45.
Bảng đáp án 49.
§5 – Tính diện tích hình phẳng dựa trên đồ thị hàm số phần 1 50.
Bảng đáp án 61.
§6 – Tính diện tích hình phẳng dựa trên đồ thị hàm số phần 2 61.
Bảng đáp án 68.
§7 – Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng phần 1 68.
Bảng đáp án 82.
§8 – Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng phần 2 82.
Bảng đáp án 92.
§9 – Bài toán thực tế diện tích hình phẳng 92.
Bảng đáp án 100.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]