Ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương hướng dẫn nội dung ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm học 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Phần I – GIẢI TÍCH 12.
A: Học sinh tự hệ thống kiến thức và các dạng bài tập thường gặp: Ví dụ: Bài về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số (tương tự học sinh tự hệ thống kiến thức cho mỗi bài khác).
1. Kiến thức: Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng (a;b) f’(x) > 0 với mọi x thuộc (a;b) suy ra hàm số đồng biến trên (a;b) suy ra hàm số đồng biến trên (a;b). Kiến thức về xét dấu tam thức bậc hai; hiểu rõ một cách gần đúng.
2. Các dạng bài tập thường gặp a. Cho sẵn bảng biến thiên, đồ thị. Kết luận về khoảng đồng biến, nghịch biến b. Cho hàm số cụ thể hoặc cho đạo hàm của hàm số (đa thức, phân thức, chứa căn, lượng giác, hàm số có giá trị tuyệt đối …), tìm khoảng đồng biến nghịch biến c. Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên R; trên khoảng cho trước. Câu hỏi trên dùng cho hàm bậc ba, hàm bậc 4 trùng phương, hàm phân thức; mỗi bài có thể xử lý giống nhau hoặc khác nhau nhu thế nào? d. Hàm ẩn, hàm hợp, hàm bậc cao.
B: Một số bài tập.
Phần II – HÌNH HỌC 12.
Đa diện và thể tích khối đa diện.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]