Tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022


Tài liệu gồm 102 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 có bảng đáp án; các đề được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

Mục lục:
+ Đề ôn tập số 01 (Trang 02).
+ Đề ôn tập số 02 (Trang 12).
+ Đề ôn tập số 03 (Trang 21).
+ Đề ôn tập số 04 (Trang 30).
+ Đề ôn tập số 05 (Trang 43).
+ Đề ôn tập số 06 (Trang 54).
+ Đề ôn tập số 07 (Trang 65).
+ Đề ôn tập số 08 (Trang 74).
+ Đề ôn tập số 09 (Trang 83).
+ Đề ôn tập số 10 (Trang 92).




Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com