Đề giữa HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk


Đề giữa HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 20 câu, chiếm 04 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 06 điểm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề giữa HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk:
+ Hai véctơ bằng nhau khi hai véctơ đó :
A. Song song và có độ dài bằng nhau. B. Cùng hướng và có độ dài bằng nhau.
C. Cùng phương và có độ dài bằng nhau. D. Có độ dài bằng nhau.
+ Hàm số 4 2 y xx 2 3 là: A. Hàm số không chẵn, không lẻ. B. Hàm số lẻ. C. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. D. Hàm số chẵn.
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không là mệnh đề: A. Trời nóng quá! B. Tổng của hai cạnh một tam giác bé hơn cạnh thứ ba. C. 1 5 > D. π không phải là một số hữu tỉ.
+ Cho tam giác ABC, gọi G là trọng tâm của tam giác. a. CMR với điểm M bất kỳ ta luôn có: MA MB MC MG 3. b. Tìm điểm N trên cạnh BC sao cho NA NB NC là nhỏ nhất?
+ Cho số quy tròn của số a với độ chính xác d được cho sau đây a = ±17658 16 là A. 17600. B. 18000. C. 17700. D. 17800.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]