Đề giữa HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk


Đề giữa HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 20 câu, chiếm 04 điểm, phần tự luận gồm 05 câu, chiếm 06 điểm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề giữa HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk:
+ Chọn phát biểu đúng. A. Phép quay tâm O, góc quay 0 α 60 là phép biến hình biến điểm O thành điểm O và biến điểm M khác O thành điểm M’ sao cho OM OM và 0 60 OM OM. B. Phép quay tâm O, góc quay 0 α 30 là phép biến hình biến điểm O thành điểm O và biến điểm M khác O thành điểm M’ sao cho OM OM và 0 30 OM OM. C. Phép quay tâm O, góc quay 0 α 90 là phép biến hình biến điểm O thành điểm O và biến điểm M khác O thành điểm M’ sao cho OM OM và 0 90 OM OM. D. Phép quay tâm O, góc quay 0 α 70 là phép biến hình biến điểm O thành điểm O và biến điểm M khác O thành điểm M’ sao cho 0 70 OM OM.
+ Nếu một công việc muốn thực hiện phải qua 2 hành động liên tiếp, trong đó hành động 1 có 11 cách thực hiện, hành động 2 có 21 cách thực hiện thì số cách thực hiện công việc đó là?
+ Nếu 1 phép tịnh tiến biến đường thẳng ∆ thành đường thẳng ∆’ thì khẳng định nào sau đây đúng? A. ∆ song song hoặc trùng với ∆’. B. ∆ cắt ∆’. C. ∆ song song với ∆’. D. ∆ trùng với ∆’.
+ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm I(4;-3) và bán kính R = 5. Phép tịnh tiến theo vectơ v(2;-1) biến đường tròn (C) thành đường tròn (C’). Viết phương trình đường tròn (C’).
+ Học sinh làm bài trên giấy trả lời tự luận, ghi rõ MÃ ĐỀ vào tờ bài làm. Phần I học sinh kẻ bảng và điền đáp án (bằng chữ cái in hoa) mà em chọn vào các ô tương ứng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]