Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên


Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh nhỏ hơn 6. B. Số đỉnh của mọi hình đa diện luôn lớn hơn 4. C. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh gấp hai lần số đỉnh. D. Số đỉnh và số mặt của mọi hình đa diện luôn luôn bằng nhau.
+ Trung điểm của tất cả các cạnh của khối tứ diện đều là các đỉnh của A. khối tám mặt đều. B. khối tứ diện đều. C. khối hộp chữ nhật. D. khối lập phương.
+ Tính tổng tất cả các giá trị của m biết đồ thị hàm số 3 2 y x mx m x 2 3 4 và đường thẳng
y x 4 cắt nhau tại ba điểm phân biệt A 0 4 B C sao cho diện tích tam giác IBC bằng 8 2 với I 1 3.
+ Đồ thị hàm số 3 2 2 4 x y x có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang tương ứng là x a y b. Khi đó ab bằng?
+ Gọi M và N lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 4 2 y x x 2 3 trên đoạn 0 2 thì M + N bằng bao nhiêu?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]