Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An


Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giáo viên coi thi phát đề).

Trích dẫn đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a, biết hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm M thoả mãn, trên cạnh CD lấy các điểm I, N sao cho và MN vuông góc với BI. Biết góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) là 600. Tính thể tích của khối chóp S.AMCB là?
+ Cho hàm số y = 2×3 + 3×2 – 4x + 5 có đồ thị là (C). Trong số các tiếp tuyến của (C), có một tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất. Hệ số góc của tiếp tuyến đó là?
+ Tìm m để đồ thị hàm số 3 2 y x x mx m 3 2 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho tổng hệ số góc của các tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại các điểm A, B, C bằng 3.
+ Cho khối hộp chữ nhật ABCD A B C D có đáy là hình vuông BD a 4, góc giữa hai mặt phẳng A BD và ABCD bằng 0 60. Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng?
+ Cho hàm số y f x liên tục trên R có đạo hàm 2 3 f x x x x. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị? A. Có 1 điểm cực trị B. Có 3 điểm cực trị. C. Chỉ có 2 điểm cực trị. D. Không có cực trị.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]