Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa


Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa dành cho học sinh các lớp 11 không chuyên Toán, đề gồm 03 trang với 30 câu trắc nghiệm (06 điểm) và 03 câu tự luận (04 điểm), thời gian làm bài 90 phút.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]