Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Huệ – BR VT


Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Huệ – Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 08 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Huệ – BR VT:
+ Cho khối tứ diện ABCD gọi M N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AD. Mặt phẳng MNC chia khối tứ diện ABCD thành A. một khối tứ diện và một khối lăng trụ. B. một khối chóp tứ giác và một khối tứ diện. C. hai khối tứ diện. D. hai khối chóp tứ giác.
+ Một vật chuyển động theo quy luật 3 2 s t t t 6 42 1 với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc nhỏ nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?
+ Cho khối lăng trụ ABC A B C có đáy là tam giác vuông tại A, góc 0 ABC 60. Gọi N là trung điểm của AB. Tam giác A NC đều, có diện tích bằng 2 6 3a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
+ Cho phương trình 3 3 2 3 3 2 x m m x x x với m là tham số thực. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của m sao cho phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt. Tổng giá trị các phần tử của S bằng?
+ Cho khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích V của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]