Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội


Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội mã đề 100 gồm 10 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án (đáp án được gạch chân sẵn).

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội:
+ Cho hàm số 3 y x x 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng 1 và nghịch biến trên khoảng 1. B. Hàm số đồng biến trên khoảng. C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1 và đồng biến trên khoảng 1. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng.
+ Một khối chóp tam giác có đáy là một tam giác đều cạnh 6cm. Một cạnh bên có độ dài bằng 3cm và tạo với đáy một góc 60. Thể tích của khối chóp đó là?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích là V. Gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho 1 3 SM SC Mặt phẳng chứa AM và cắt hai cạnh SB SD lần lượt tại P và Q. Gọi V là thể tích của 0 1 SP SQ S APMQ x y x y SB SD Khi tỉ số V V đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị của tổng x y 3.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy hình tứ giác ABCD và có thể tích là V. Nếu tăng chiều cao của khối chóp lên 4 lần, đồng thời giảm độ dài các cạnh đáy đi 4 lần thì ta được khối chóp mới S A B C D có thể tích là V. Tỷ số thể tích V V là?
+ Cho hàm số 3 1 2 1 x y x có đồ thị C. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đường thẳng y 3 là tiệm cận ngang của đồ thị C. B. Đường thẳng 3 2 y là tiệm cận đứng của đồ thị C. C. Đường thẳng 1 2 x là tiệm cận đứng của đồ thị C. D. Đường thẳng 1 2 y là tiệm cận ngang của đồ thị C.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]