Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 11 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội.

I/ Lý thuyết
1. Hàm số lượng giác:
– Tập xác định, chu kì tuần hoàn, tính đơn điệu, GTLN – GTNN.
2. Phương trình lượng giác:
– Phương trình lượng giác cơ bản, thường gặp.
3. Tổ hợp – xác suất:
– Hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp, nhị thức Niu-tơn.
– Xác suất cổ điển của biến cố.
4. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song:
– Xác định một mặt phẳng, giao tuyến của hai mặt phẳng, xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng, chứng minh ba đường thẳng đồng quy, chứng minh ba điểm thẳng hàng.
– Các phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng.
II/ Bài tập
Phần 1. Trắc nghiệm.
Phần 2. Tự luận.
Dạng 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Dạng 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.
Dạng 3. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com