Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 12 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội.

PHẦN 1. NỘI DUNG TRỌNG TÂM.
1. Ứng dụng đạo hàm:
– Nắm vững các khái niệm tính đơn điệu của hàm số, cực trị hàm số, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số và đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Nhận dạng được các khái niệm trên đồ thị hay bảng biến thiên của nó.
– Biết vẽ và khảo sát đồ thị hàm số, nhận dạng đồ thị và bảng biến thiên của các hàm số thường gặp.
– Giải quyết được các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số: Sự tương giao giữa hai đồ thị, bài toán biện luận số nghiệm, bài toán tiếp tuyến.
2. Hàm số lũy thừa, mũ và logarit:
– Nắm vững các tính chất và các công thức biến đổi lũy thừa, loagrit và tính toán các biểu thức chứa lũy thừa, logarit.
– Nắm vững các khái niệm, tính chất của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit.
– Biết cách giải các phương trình mũ, logarit thường gặp.
3. Hình học:
– Nắm vững các khái niệm và tính chất cơ bản của khối đa diện, khối đa diện đều.
– Biết các phương pháp tính thể tích của các khối đa diện.
– Nắm vững khái niệm về khối tròn xoay và các khối tròn xoay đặc biệt (nón, trụ) và các bài toán liên quan.
4. Các bài toán ứng dụng:
– Biết cách mô hình hóa các bài toán thực tế và vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết.
PHẦN 2. BÀI TẬP THAM KHẢO.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]