30 bài toán đơn điệu, cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối


Tài liệu gồm 38 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Văn Nghiệp, tuyển chọn 30 bài toán đơn điệu, cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối có đáp án và lời giải chi tiết; tài liệu hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình học thêm chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

Trích dẫn tài liệu 30 bài toán đơn điệu, cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối:
+ Cho đồ thị hàm số y f x như hình vẽ bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số y f x m có 5 điểm cực trị?
+ Cho hàm số đa thức y f x có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Xét hàm số h x f x 1. Chọn khẳng định đúng. A. Hàm số h x f x 1 đồng biến trên khoảng 1. B. Hàm số h x f x 1 đồng biến trên khoảng 1 1 và 3. C. Hàm số h x f x 1 nghịch biến trên khoảng 3. D. Hàm số h x f x 1 nghịch biến trên khoảng 0 2.
+ Cho hàm số y f x có đạo hàm liên tục trên và f 3 0 đồng thời có bảng xét dấu đạo hàm như sau: Hàm số 6 2 4 3 2 g x x x f x x x 2 1 6 1 3 4 4 2 có bao nhiêu điểm cực trị?
+ Cho hàm số bậc ba y f x có đồ thị của hàm đạo hàm f x như hình vẽ và f b 1. Với các giá trị nguyên dương của tham số m số điểm cực trị nhiều nhất của hàm số 2 g x f x f x m 2 là?
+ Cho hàm số 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 y f x x m x m m x. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn 9 9 để hàm số y f x nghịch biến trên khoảng 1 2?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]