Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết phần tự luận các mã đề 001 002 003 004 005 006 007 008.

Trích dẫn đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Biết rằng bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của một hàm số trong các hàm số được liệt kê ở các phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
+ Cho hàm số y f x xác định và liên tục trên đoạn có 2 2 và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y f x là?
+ Cho hàm số y f x xác định trên liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau. Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Giá trị cực đại của hàm số là CD y 5. B. Giá trị cực tiểu của hàm số là 3 CT y. C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là y y 0 5 và tiệm cận đứng là x 1. D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5.
+ Cho lăng trụ đứng ABC A B C có đáy ABC là tam giác vuông tại A và AB a AC a 3 mặt phẳng A BC tạo với đáy một góc 30. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC A B C.
+ Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình 3 3 8sin 162sin 27 x m x m có nghiệm thuộc 0 3.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]