Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang


Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang được biên soạn theo hình thức đề thi 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận các mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang:
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông; hình chiếu của S trên (ABCD) trùng với trung điểm I của cạnh AB; kí hiệu ABCD S là diện tích của hình vuông ABCD. Tìm công thức tính thể tích của khối chóp S ABCD.
+ Cho hàm số y fx là hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như sau: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? A. Cực đại của hàm số là 4. B. min 3 y. C. Cực tiểu của hàm số là 3. D. max 4 y.
+ Cho hàm số 1 x y x khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = −1 và không có tiệm cận ngang. B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận. C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0 và tiệm cận đứng là x = −1. D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0 và không có tiệm cận đứng.
+ Cho hàm số 1 ax b y x. Biết đồ thị hàm số đã cho đi qua điềm A(0;−1) và có đường tiệm cận ngang là y = 1. Giá trị a + b bằng?
+ Cho hai số thực x y thỏa mãn x y 2 2 1 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 32 32 P x x y y xy x y 332.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]