Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nam Sách – Hải Dương


Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nam Sách – Hải Dương mã đề 241 gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nam Sách – Hải Dương:
+ Để chuẩn bị tiền sau 3 năm nữa cho con chọn ngành học với các mức học phí như sau: Ngành thứ nhất: 150 triệu đồng, ngành thứ 2: 200 triệu đồng, ngành thứ 3: 250 triệu đồng, ngành thứ 4: 300 triệu đồng. Ông Nam đã gửi số tiền là 1 tỉ đồng vào một ngân hàng với lãi suất 8% trên một năm. Hỏi sau 3 năm với số tiền lãi của ông Nam lĩnh được, con ông có thể chọn được tối đa bao nhiêu nguyện vọng phù hợp với mức học phí đã nêu?
+ Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua (xem hình minh họa). Mỗi bước đi chuyển, quân vua được di chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng. Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên ba bước. Tính xác suất để sau ba bước quân vua trở về đúng ô xuất phát.
+ Cho hàm số y x 2 Inx trên đoạn [1;2]. Giá trị nhỏ nhất của hàm số có dạng a b Ina với b thuộc Q và a là số nguyên tố. Mệnh đề nào sau đây đúng?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và tam giác SBD đều. Biết khoảng cách giữa SO và CD bằng a. Khi đó giá trị của m + 2n là?
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R. Đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ. Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = f(x) cắt đường thẳng y = 2^m tại hai điểm phân biệt.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]