Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội; đề thi gồm 25 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 03 câu tự luận (05 điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giáo viên coi thi phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Kim Liên – Hà Nội:
+ Có 7 quyển sách tham khảo môn Toán và 5 quyển sách tham khảo môn Văn. Có bao nhiêu cách xếp chúng lên một giá sách sao cho các quyển cùng môn luôn ở cạnh nhau.
+ Xét phép thử gieo một đồng xu ba lần liên tiếp. Biến cố A được mô tả bởi tập các kết quả A SNN SNS SSN SSS. Kết luận nào dưới đây là sai? A. Biến cố A: “Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần”. B. Biến cố A: “Mặt sấp xuất hiện ở lần gieo đầu tiên”. C. P(A) < 1. D. P(A) = 1/2.
+ Khẳng định nào sai: A. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó. B. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. C. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
+ Cho một đa giác đều có 30 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác mà có đúng một cạnh là cạnh của đa giác đều đã cho.
+ Cho tứ diện ABCD, gọi N là trung điểm của cạnh CD và M thuộc cạnh BC sao cho BC BM 3. Giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (ABD) là? A. Giao điểm của MN và BD. B. Giao điểm của MN và AB. C. Giao điểm của MN và AD. D. Giao điểm của MN và AC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]