Đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết phần tự luận các mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? A. Mấy giờ rồi? B. Hình bình hành có các cặp cạnh đối song song. C. 236. D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
+ Hai phương trình được gọi là tương đương khi A. Chúng có cùng tập xác định. B. Tập nghiệm của phương trình này là tập con của tập nghiệm phương trình kia. C. Vế trái của hai phương trình bằng nhau. D. Chúng có cùng tập nghiệm.
+ Hai véctơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là: A. Hai véctơ bằng nhau. B. Hai véctơ cùng hướng. C. Hai véctơ không cùng phương. D. Hai véctơ đối nhau.
+ Cho A 2 6 B 1 2. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho ba điểm A B M thẳng hàng?
+ Tìm m để đường thẳng d y xm cắt parabol 2 y x 2 1 P x tại hai điểm phân biệt A B sao cho tam giác OAB vuông tại O (với O là gốc tọa độ).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com