Đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đình Phùng – Quảng Bình

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; đề thi gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 03 câu tự luận (03 điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết tự luận các mã đề 111 – 112 – 113 – 114.

Trích dẫn đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đình Phùng – Quảng Bình:
+ Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Đường thẳng d có vô số điểm chung với mặt phẳng (P). B. Đường thẳng d có hai điểm chung với mặt phẳng (P). C. Đường thẳng d không có điểm chung với mặt phẳng (P). D. Đường thẳng d có đúng một điểm chung với mặt phẳng (P).
+ Trong không gian, cho hai đường thẳng song song a và b. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Không tồn tại mặt phẳng đi qua cả hai đường thẳng a và b. B. Có đúng hai mặt phẳng đi qua cả hai đường thẳng a và b. C. Có vô số một mặt phẳng đi qua cả hai đường thẳng a và b. D. Có đúng một mặt phẳng đi qua cả hai đường thẳng a và b.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD, mặt phẳng (P) đi qua IJ cắt cạnh AC, AD lần lượt tại M, N. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hai đường thẳng BC và MN song song. B. Hai đường thẳng IJ và MN song song. C. Hai đường thẳng NJ và BC song song. D. Hai đường thẳng IM và MJ song song.
+ Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy gồm 4 ghế. Người ta xếp chỗ ngồi cho 4 học sinh trường A và 4 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp, sao cho bất cứ hai học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau khác trường với nhau.
+ Không gian mẫu của phép thử gieo một con súc sắc 6 mặt hai lần có bao nhiêu phần tử?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]