Đề kiểm tra chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2021 – 2022 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng môn Toán 10 lần 1 năm học 2021 – 2022 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án mã đề 168 269 370 471 572 673 774 875.

Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2021 – 2022 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Cho tam giác ABC gọi điểm E là trung điểm của AB và I là trung điểm của CE. Tập hợp các điểm M thỏa mãn u MA MB MC 2 cùng phương với BC là? A. Đường thẳng đi qua I và vuông góc với BC. B. Đường thẳng đi qua I và song song với BC. C. Đường thẳng đi qua E và vuông góc với BC. D. Đường thẳng đi qua E và song song với BC.
+ Cho tam giác ABC có trọng tâm G điểm J thỏa mãn JA JB JC 2 3 0. Tập hợp các điểm M thỏa mãn 2 2 3 MA MB MC MA MB MC là A. Đường trung trực của BG. B. Đường tròn tâm G, bán kính GJ. C. Đường trung trực của JG. D. Đường tròn tâm J, bán kính JG.
+ Cho số 2 y ax bx c có đồ thị là một parabol như hình vẽ dưới đây: Gọi S là tập tất cả các giá trị của m để phương trình f x m 1 có tám nghiệm phân biệt. Chọn đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D sau?
+ Mệnh đề nào sau đây sai? A. G là trọng tâm ABC thì GA GB GC 0. B. ABCD là hình bình hành thì AC AB AD. C. Ba điểm A, B, C bất kì thì AC AB BC. D. I là trung điểm AB thì MI MA MB với mọi điểm M.
+ Nếu chu vi của một hình chữ nhật ABCD là 20 cm thì giá trị nhỏ nhất của đường chéo AC tính theo cm là?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]