Đề kiểm tra chất lượng Toán 11 lần 1 năm 2021 – 2022 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng môn Toán 11 lần 1 năm học 2021 – 2022 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án mã đề Mã 132 Mã 209 Mã 357 Mã 485 Mã 570 Mã 628 Mã 743 Mã 896.

Đề kiểm tra chất lượng Toán 11 lần 1 năm 2021 – 2022 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Một công ty nhận được 50 hồ sơ xin việc của 50 người khác nhau muốn xin việc vào công ty, trong đó có 20 người biết tiếng Anh, 17 người biết tiếng Pháp và 18 người không biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Công ty cần tuyển 5 người biết ít nhất một thứ tiếng Anh hoặc Pháp. Tính xác suất để trong 5 người được chọn có đúng 3 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp?
+ Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng 2 a. Trên cạnh CD BC lần lượt lấy các điểm N M sao cho 2 1 3 2 CN MC CD MB. Trên trung tuyến AH của tam giác ABD lấy điểm P sao cho 4 5 PA PH. Diện tích thiết diện khi cắt tứ diện ABCD bởi mặt phẳng MNP là?
+ Cho tứ diện ABCD có AB CD 6 8. Cắt tứ diện bởi một mặt phẳng song song với AB CD để thiết diện thu được là một hình thoi. Cạnh của hình thoi đó bằng?
+ Công thức nào dưới đây ĐÚNG về giá trị lượng giác của góc lượng giác? Giả sử các điều kiện xác định được thỏa mãn?
+ Trong một chiếc hộp có 20 viên bi, trong đó có 8 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Tìm xác suất của biến cố A: “3 viên bi lấy ra đều màu đỏ”.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]