Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh


Thứ Năm ngày 06 tháng 01 năm 2022, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 12 giai đoạn cuối học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 135 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án mã đề 135 268 638 896.

Trích dẫn đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Cho mặt cầu S có tâm O bán kính r 2. Một điểm M trong không gian thỏa mãn OM 2. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A. M là điểm nằm trong mặt cầu S. B. M là tâm của mặt cầu S. C. M là điểm nằm trên mặt cầu S. D. M là điểm nằm ngoài mặt cầu S.
+ Vào ngày 15 hàng tháng, ông An đều đến gửi tiết kiệm tại ngân hàng với số tiền 5 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất không đổi trong suốt quá trình gửi là 0, 6%/tháng. Hỏi sau đúng ba năm (kể từ ngày bắt đầu gửi), ông An thu được số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu (làm tròn đến nghìn đồng)? A. 195 251 000 (đồng). B. 195 252 000 (đồng). C. 201 450 000 (đồng). D. 201 453 000 (đồng).
+ Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AA BB. Đường thẳng CE cắt đường thẳng C A tại E. Đường thẳng CF cắt đường thẳng C B tại F. Gọi khối đa diện H là phần còn lại của khối lăng trụ ABC A B C sau khi cắt bỏ đi khối chóp C ABFE. Biết thể tích khối chóp C C E F bằng 3 4dm. Thể tích khối đa diện H bằng?
+ Cho khối tứ diện ABCD có thể tích bằng 3 27 cm. Điểm M di động trên đoạn thẳng BC (M khác B C) điểm S di động trên đường thẳng CD. Một mặt phẳng đi qua M, song song với hai đường thẳng AB, CD đồng thời cắt AC AD BD lần lượt tại N P Q. Gọi V là thể tích khối chóp S MNPQ. Khi M, N thay đổi thì giá trị lớn nhất của V bằng?
+ Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ H1 H2 xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là 1 r 1 h 2 r 2 h thỏa mãn 2 1 1 2 r r 2 1 h h 2 (tham khảo hình vẽ bên dưới). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 3 12 cm thể tích khối trụ H1 bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]