Đề KSCL phân ban Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề khảo sát chất lượng phân ban môn Toán lớp 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh.

Trích dẫn đề KSCL phân ban Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Cho hai hàm số bậc nhất f x x 3 1 và y g x được xác định bởi g f x x 9 2. Biết đồ thị của hàm số y g x cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B. Diện tích tam giác OAB (với O là gốc tọa độ) bằng?
+ Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 11 học sinh giỏi Lý, 9 học sinh giỏi Hoá, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hoá. Hỏi số học sinh giỏi ít nhất một môn Toán, Lý, Hoá của lớp 10A là?
+ Trong một phòng có 360 cái ghế được xếp thành các dãy và số ghế trong mỗi dãy đều bằng nhau. Có một lần phòng họp phải xếp thêm 1 dãy ghế và mỗi dãy tăng 1 ghế (số ghế trong mỗi dãy bằng nhau) để đủ chỗ cho 400 đại biểu. Hỏi bình thường trong phòng tổng số dãy và số ghế là bao nhiêu?
+ Cho tam giác ABC, lấy các điểm trên M N cạnh BC sao cho BM MN NC. Gọi 1 2 G G lần lượt là trọng tâm các tam giác ABN ACM. Biết rằng GG1 2 được biểu diễn theo 2 vec tơ AB AC dưới dạng G G x AB yAC 1 2. Khi đó tổng x y bằng?
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề? A. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 0 60 phải không? B. Đề thi hôm nay khó quá! C. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. D. Các em hãy cố gắng học tập!

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]