Đề thi cuối học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi cuối học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 04 câu tự luận (03 điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132 – 209 – 357 – 485.

Trích dẫn đề thi cuối học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau? A. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó đi qua 3 điểm. B. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết một điểm và một đường thẳng. C. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau nằm trong nó. D. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó đi qua 4 điểm.
+ Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình? A. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia. B. Biến đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó. C. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó. D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu (k khác 1).
+ Một hội nghị có 10 đại biểu trong đó có ABC tham dự đại hội được xếp vào ngồi một dãy ghế dài 10 chổ trống. Có bao nhiêu cách xếp để A và B luôn ngồi cạnh nhau nhưng A và C không được ngồi cạnh nhau.
+ Một hộp đựng 8 bi trắng, 7 bi đỏ và 5 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên có hoàn lại từng bi cho tới khi lấy được đến bi xanh thứ hai thì ngừng lại. Tính xác suất để chọn được đúng 3 bi trắng, 2 bi đỏ trước khi ngừng.
+ Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]