Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Trung Kiên – Phú Yên

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Trung Kiên – Phú Yên mã đề 208 gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 60 phút, đề thi có đáp án mã đề 208 – 209 – 210 – 211.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Trung Kiên – Phú Yên:
+ Cho ba điểm ABC phân biệt. Tập hợp những điểm M thỏa mãn CM CB CACB là A. Đường tròn đường kính CB. B. Đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC. C. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC. D. Đường tròn đường kính CA.
+ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng. B. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục tung làm trục đối xứng. C. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục hoành làm trục đối xứng. D. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục hoành làm trục đối xứng.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;2) và B(−5;7). Điểm M a 0 thuộc trục hoành sao cho MA – MB đạt giá trị lớn nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
+ Cho ba điểm ABC phân biệt. Tập hợp những điểm M thỏa mãn CM CB CACB là A. Đường tròn đường kính CB. B. Đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC. C. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC. D. Đường tròn đường kính CA.
+ Hàm số f(x) 2 x x 3 là: A. Hàm số chẵn. B. Hàm số không chẵn, không lẻ. C. Hàm số lẻ. D. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]