Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội (cơ sở A), đề thi được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho hàm số f(x) xác định, liên tục trên đoạn [−2; 2] và có bảng biên thiên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) trên đoạn [−2; 2]. Giá trị của M + m bằng?
+ Cho hình nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy là R. Diện tích toàn phần của hình nón A. πR(l + R). B. 2πR(l + R). C. πR(2l + R). D. πR(l + 2R).
+ Cho hình nón có bán kính đáy r = 6 và đường sinh l = 10. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng?
+ Cho đường thẳng ∆, xét đường thẳng l cắt đường thẳng ∆ tại O tạo thành góc α (00 < α < 900). Khi l quay quanh ∆ ta được A. Một mặt trụ tròn xoay. B. Một hình cầu. C. Một mặt nón tròn xoay. D. Một hình chóp.
+ Dân số của một quốc gia được ước tính theo công thức Sn = S0.enr, trong đó S0 là số dân của năm lấy làm mốc tính, Sn là số dân sau n năm và r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng dân số năm 2020 của nước X là 78.685.000 người và tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,7%. Hỏi nếu tỉ lệ tăng dân số không đổi thì đến năm nào dân số nước X vượt quá 100 triệu người?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]