Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Phạm Hùng Hải

Tài liệu gồm 97 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Hình học 12 chương 3.

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN OXYZ 1.
BÀI 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 1.
A Định nghĩa hệ trục tọa độ 1.
B Tọa độ véc-tơ 1.
C Tọa độ điểm 2.
D Tích có hướng của hai véc-tơ 2.
E Phương trình mặt cầu 3.
BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 25.
A Kiến thức cơ bản cần nhớ 25.
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 49.
A Kiến thức cơ bản cần nhớ 49.
B Xác định các yếu tố cơ bản của đường thẳng 51.
C Góc 53.
D Khoảng cách 54.
E Vị trí tương đối 55.
+ Dạng 1. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng 56.
+ Dạng 2. Vị trí giữa đường thẳng và mặt cầu 58.
+ Dạng 3. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG 59.
F Viết phương trình đường thẳng 60.
G Hình chiếu, điểm đối xứng và bài toán liên quan (vận dụng cao) 73.
H Bài toán cực trị và một số bìa toán khác (vận dụng cao) 81.
+ Dạng 4. Tâm tỉ cự 81.
+ Dạng 5. Bài toán cực trị liên quan đến thẳng hàng 85.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]