Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp lớp 12 đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 12 năm học 2021 – 2022 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội.

GIẢI TÍCH 12:
1 NGUYÊN HÀM:
+ Các câu hỏi lý thuyết vể nguyên hàm 2.
+ Nguyên hàm của hàm số đa thức 2.
+ Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ 3.
+ Nguyên hàm của hàm số chứa căn 5.
+ Nguyên hàm của hàm số lượng giác 7.
+ Nguyên hàm của hàm số mũ và logarit 9.
+ Nguyên hàm tổng hợp 10.
+ Các bài toán nguyên hàm có điều kiện 13.
+ Nguyên hàm của hàm ẩn 15.
+ Bài toán ứng dụng của nguyên hàm 16.
2 TÍCH PHÂN & ỨNG DỤNG:
+ Tích phân hàm đa thức 16.
+ Tích phân hàm số hữu tỉ 17.
+ Tích phân hàm vô tỉ 18.
+ Tích phân hàm lượng giác 20.
+ Tích phân của hàm số mũ và logarit 21.
+ Tích phân tổng hợp 22.
+ Tích phân dùng tính chất 23.
+ Ứng dụng tích phân vào tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay 26.
+ Ứng dụng tích phân để giải quyết bài toán thực tế 30.
3 SỐ PHỨC:
+ Câu hỏi lý thuyết về số phức 32.
+ Các phép toán số phức 33.
+ Phương trình bậc nhất, bậc hai trong tập số phức 34.
+ Điều kiện của bài toán hàm số có chứa module, số phức liên hợp 35.
+ Điểm biểu diễn của số phức 36.
+ Vận dụng các tính chất hình học để giải toán về số phức 37.
HÌNH HỌC 12:
1 HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN:
+ Hệ tọa độ trong không gian 40.
+ Phương trình mặt phẳng trong hệ trục tọa độ Oxyz 42.
+ Phương trình mặt cầu trong hệ trục tọa độ Oxyz 45.
+ Phương trình đường thẳng trong hệ trục tọa độ Oxyz 47.
2 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ HÓA HÌNH HỌC KHÔNG GIAN:
+ Tọa độ hóa bài toán hình trong không gian 53.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]